Postup na poukázanie 2% z dane

                                                                        Ďakujeme

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2022 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby-živnostníci), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
  • do 30. apríla 2022 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov - zamestnancov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyplneného Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

          Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Do 15.2.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2021.
  2. Vytlačte si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%  z dane. Editovateľné a predvyplnené tlačivo nájdete v linku pod obrázkom.  Samozrejme môžete mať aj vlastné tlačivo určené pre zdaňovací rok 2021 ( v ľavom hornom horu musí byť označenie V2P21_1 ). Budete však v ňom musieť okrem svojich údajov doplniť aj naše. Dávajte však pritom prosím pozor, pretože IČO musí byť zarovnané sprava.      
  3. Najneskôr do 30.4.2022 pošlite poštou resp. doručte obe tieto tlačivá, čiže Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane  daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Poprípade ho odovzdajte nám, my ho doručíme.  
  4. Príslušný daňový úrad nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnosti .
  5. Pre obvod Bratislava 2-5 je miestne príslušný Daňový úrad, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava .
  6. Pre obvod Bratislava 1 to je Daňový úrad, Radlinského 37, 811 07 Bratislava
  7. Ak potrebujete pomôcť s vyplnením vyhlásenia, alebo máte akúkoľvek inú otázku, kontaktujte nás.

Kontakt

Tešíme sa na vaše otázky. 

Občianske združenie HK 500 NIVY

Budovateľská 5, Bratislava, 821 08

IČO: 424 18 275

+421 949 269 457

hk500nivy@gmail.com

Prokop Ivan - predseda HK 500 NIVY

Marko Krosbak - podpredseda HK 500 NIVY

Vladimír Boháč - člen predsedníctva HK 500 NIVY 


© 2015 Spoločnosť. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!