Postup na poukázanie 2% z dane

                                                                        Ďakujeme

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby-živnostníci), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
  • do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

          Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2019.
  2. Vytlačte si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%  dane z obrázku.
  3. Najneskôr do 30.4.2020 pošlite poštou resp. doručte obe tieto tlačivá, čiže Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane  daňovému úradu v mieste vášho bydliska. 
  4. Príslušný daňový úrad nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
  5. Ak potrebujete pomôcť s vyplnením vyhlásenia, alebo máte akúkoľvek inú otázku, kontaktujte nás.
  6. Podrobný návod ako vyplniť vyhlásenie tu: www.rozhodni.sk

Kontakt

Tešíme sa na vaše otázky. 

Občianske združenie HK 500 NIVY

Budovateľská 5, Bratislava, 821 08

IČO: 424 18 275

+421 949 269 457

hk500nivy@gmail.com

© 2015 Spoločnosť. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!